Politikers byråkrati och åtstramningar kring vapen drabbar medborgare, inte kriminella.

Du känner med all säkerhet någon som äger ett eller flera vapen, kanske vet du bara inte om det. Det kan vara din farfar, en kusin, en arbetskollega eller någon i kompisgänget.
   Vi är nämligen omkring 620 000 jägare och sportskyttar i Sverige. Därtill drygt 50 000 militärer samt cirka 20 000 poliser med skjutvapen som ett av alla verktyg i verktygslådan för att kunna utföra våra uppdrag. Många av oss kombinerar ovanstående, exempelvis poliser som jagar och militärer som utövar sportskytte på fritiden.

Både inom Sverige och EU kan vi allt oftare, i synnerhet sedan terrorattackerna i Bataclan i Frankrike, läsa om märkligt motiverade avslag av vapenlicenser från polisen, försök till ökade restriktioner genom krångligare regelverk och mer byråkrati från politiker och makthavare. De som drabbas är de laglydiga medborgare som söker licens för lagliga vapen i syfte att kunna utöva jakt och fritidsaktiviteter, samt för de cirka 50 000 eftersök som görs årligen i vårt land, i huvudsak utav frivilliga jägare inom ramen för Nationella Viltolycksrådet, oavsett väder och terräng, dygnet runt, året runt.

Beslutshavarna motiverar detta med att vilja försvåra för kriminella och terrorister, anmärkningar görs på så udda saker som hur greppet på ett repetergevär är utformat eller att  vapen har ett militärt utseende, alltså en subjektiv fråga, utan hänsyn till eventuellt förändrad effekt eller verkan. Än värre är den mycket varierande tolkning av regelverket som landets olika polisdistrikt utövar, ett godkännande beror mer på var personen som ansökt bor än på vad ansökan gäller. Det förekommer även fall där polisen tycks hitta på regler eller väljer att följa EU-bestämmelser som inte gäller för att motivera ett avslag.

Ytterligare ett exempel på detta är det lagförslag som anger licenskrav på magasin vilket i praktiken är absurt. Hur kan en medborgare bli betrodd att inneha ett vapen men riskerar sedan att inte få inneha magasin till detta? Som att en mästerkock inte bara skulle krävas på licens för sin kökskniv helt plötsligt utan även för sin skärbräda…
Dessutom finns inget undantag för Försvarsmaktens löstagbara magasin vilket innebär att varje gång någon medvetet eller omedvetet släpper/tappar ett magasin tvingas hela övningar avbrytas och eftersök påbörjas. Detta beteende kommer inte öka någon säkerhet, däremot innebära stor negativ påverkan på verksamheten såväl som att öka administration som kostnader.

En detalj som (går)dagens politiker inte verkar vilja förstå är att terrorister och kriminella inte bryr sig om Sveriges Rikes Lag är 4469 sidor eller 4470 sidor tjock. Kriminalitet och terrorism sker med främst illegala vapen och ofta med vapentyper som laglydiga vapeninnehavare inte har intresse av eller viljan att anskaffa, exempelvis helautomatiska vapen och handgranater.

Bara ett vapenskåp kostar ofta mer än vad en illegal pistol och ett tjog handgranater från krigshärdar som forna Jugoslavien kostar. Så omvänt finns det inga syften för en terrorist eller kriminell individ att ansluta till en skytteklubb, vara aktiv och sköta sig i flera månader, ofta ett eller flera år, uppvisa säker vapenhantering, skjuta med tillräcklig precision för att klara fodringar och först därefter få möjligheten att söka licens, av Polisen bedömas ha behov av vapnet, köpa vapenskåp, köpa ett dyrare men legalt vapen för att först därefter kunna utföra illdåd mot vårt samhälle. Det är helt enkelt inte ett realistiskt eller trovärdigt scenario. Ändå svingar beslutshavare, då som nu, med ett trubbigt basebollträ i jakt på kriminella och terrorister med ögonbindel på sig, allt för att visa handlingskraft, utan insikt att det enda de träffar är knäskålarna på hederliga medborgare som vill utöva jakt och sportskytte.

Hur står vi oss då internationellt? I jämförelse har t.ex. Österrike en relativt fri licensgivning, till och med friare än det vi i Medborgerlig Samling har lagt som förslag. Ett eller två gevär (ej automatiska) är fria att köpa om man inte finns på en spärrlista, pistol får köpas med 24 timmars väntetid. Vapnen måste förvaras hemma när man inte jagar eller utövar sportskytte (separat licens). Trots det är andelen mord mer än hälften så låga i Österrike än i Sverige, 0,5 mord per 100 000 invånare jämfört med Sveriges dystrare 1,1. Brott som sker med lagliga vapen är lika extremt sällsynta där som här. Det är inte svårt att se och förstå att det svenska problemet med kriminalitet inte har med lagliga vapen att göra, det är andra aspekter i vårt samhälle som är och utvecklas åt fel håll. Dessa har ignorerats alldeles för länge av dagens politiker. Var smart och kräv rätt åtgärder på rätt plats för att få rätt utveckling och resultat.

Vi är dessutom många med insikten att både Försvarsmakten och Polisen inte alltid får den mängdträning eller utbildning som behövs för att människan bakom vapnet ska känna sig trygg och effektiv i att verka när situationen så kräver det. Detta blir resultatet när verksamheterna tvingats gå på knäna i allt för många år. Det saknas helt enkelt tid och resurser för att upprätthålla säkerhet och trygghet trots att det är statens absoluta kärnverksamhet och ansvar gentemot sina medborgare.

Till jägare och sportskyttar i synnerhet, och svenska folket i allmänhet, rösta inte på samma gamla partier som inte lyssnar på er, rösta för förändring – likt vår övriga politik kommer vi i Medborgerlig Samling aldrig tillåta att politiker, staten eller myndigheter inte följer de lagar och regler som är satta samt missbrukar sin makt och försöker sig på att detaljstyra era liv. Den friheten är vår rättighet som medborgare och oerhört högt värderad för oss som parti, inklusive rätten att äga vapen och vi värdesätter också det ni tillför vårt samhälle och totalförsvaret, såväl kunskaper, erfarenheter, gemenskap som personal.

Med bestämda hälsningar från en entusiastisk del av landets cirka
620 000 jägare och sportskyttar

Kai Rämo
Yrkesofficer, Jägare & Sportskytt
Försvarspolitisk talesperson, Ledamot i Medborgerlig Samling Järfälla

Mikael Jonsson
Specialistofficer & Sportskytt
Ledamot i Medborgerlig Samling Distrikt Jönköping

Benjamin Topalovic
Yrkesofficer, Jägare
Vice ordförande i Medborgerlig Samling Distrikt Blekinge

Lotta Dalenius
Soldat i Hemvärnet, Jägare & Sportskytt
Ordförande i Medborgerlig Samling Distrikt Kronoberg

Leif Svensson
Sportskytt
Ledamot i Medborgerlig Samling Skaraborg

Fredrik Sunnermark
Jägare & Sportskytt
Ordförande i Medborgerlig Samling Södermanland

Pär Hylander
18-faldig Svensk Mästare i Pistolskytte
Medlem i Medborgerlig Samling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *